Welkom op Link700

Link700 is een totaalconcept voor ondernemers en maatschappelijke organisaties in de wijken Brabantpark & Heusdenhout. Het brengt ondernemers en maatschappelijke organisaties van alle soorten en maten bij elkaar via verschillende kanalen. Belangrijk zijn daarin échte ontmoetingen tijdens onze netwerkborrels en workshops. En vanuit dit netwerk maken we méér mogelijk in de wijken. Daarbij gaat het onder andere om de uitgave van een magazine, het organiseren van activiteiten om leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te bevorderen of het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke initiatieven, zoals de oprichting van een openbare boekenkast. Daarbij laten we ons door wat er in de wijk bij bewoners en bij ondernemers en maatschappelijke organisaties leeft! 

 

 

Doelen van Link 700


 

Het is onze missie om meer mogelijk te maken in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Dit doen we vanuit een platform van ondernemers en maatschappelijke organisaties waarbij ideeën aangedragen worden die in kleiner verband worden uitgewerkt tot iets moois!

 

 

 

Link700 wil:
  • Contact tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties en bewoners faciliteren
  • Ondernemers en maatschappelijke organisaties samenbrengen
  • De wijken in een positief daglicht plaatsen
  • Sociaal- maatschappelijke initiatieven ondersteunen
  • Sociale cohesie en leefbaarheid in de wijk bevorderen
  • Samen méér mogelijk maken